Оптичен интернет на промоционални цени

КАК БЕ МЛАДЕЖ? - FAQ

Защо Green NET?
Грийн Нет разполага с най-съвременната високоскоростна оптична мрежа. Избраната технология се нарича FTTH (Fiber To The Home) - оптична свързаност до дома на клиента.
Характерното за нея е, че оптичният кабел достига до дома на клиента по напълно пасивна мрежа ( няма междинни устройства, които внасят несигурност при доставката на сигнала).
Единствена възможна повреда е срязване на оптичния кабел.
Тази опция е малко вероятна, защото мрежата е изградена изцяло в подземна инфраструктура и комуникационни канали в сградите.
При възникване на такава повреда, екипите на Грийн Нет реагират незабавно и възстановяват сигнала.

 

» Разгледай останалите въпроси «

Как да ни намерите?